Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.butelkiweselne.pl

 

 

  1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy www.butelkiweselne.pl (zwany dalej: „Sklep”), jest własnością Piotra Zawiła prowadzącego działalność pod firmą Z LIFT TRANS Piotr Zawiła, ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 46, 38-200 Jasło, NIP 6852252333, REGON 180919321.

Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W skład oferowanego asortymentu wchodzą butelki zdobione według indywidualnego projektu Klienta.

Sklep nie oferuje w sprzedaży produktów zawierających alkohol oraz nie zachęca do jego spożywania. Wszystkie umieszczone na stronie www.butelkiweselne.pl opisy mają charakter wyłącznie informacyjno - poglądowy.

Wszelkie oferowane produkty są nowe i nie posiadają wad fizycznych.

Ceny produktów widoczne w Sklepie podane są w walucie PLN, zawierają podatek VAT oraz są wiążące w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen asortymentu
z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą dóbr oraz praw osób, które zamówiły produkty przed wprowadzeniem zmian.

 

 

 

  1. Zamówienia

Sklep przyjmuje zamówienia poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www, drogą mailową na adres mail: sklep@butelkiweselne.pl oraz drogą telefoniczną pod numerem +48 534 070 215. Zamówienia w formie elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, natomiast zamówienia telefoniczne przyjmowane są w godzinach od 10 do 16, w dniach od poniedziałku do piątku.

Zamówienia mogą być składane przez pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Warunkiem wymaganym przy zamówieniach jest podanie wszelkich danych służących do zrealizowania wysyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do złożonego przez Klienta Zamówienia (błędne lub nieprawdziwe dane) w porozumieniu z Klientem, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu - do odstąpienia od realizacji Zamówienia.

Wszystkie udostępnione przez Klienta wzory, rysunki, grafiki, pozostają wyłączną własnością Klienta i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż do produkcji towarów dla Klienta.

Sklep zobowiązuje się do używania znaków towarowych i oznaczeń towarów przekazanych przez Klienta tylko w ramach i na zasadach koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia.

Wszelkie wzory, rysunki, grafiki, napisy, zostaną wykonane zgodnie z wzorem przedstawionym i zaakceptowanym przez Klienta, przy dopuszczalnej tolerancji odcieni kolorów zaprezentowanej na wzorze przedstawionym do zatwierdzenia.

Sklep wykonując zdobienie zgodnie z wzorem przedstawionym przez Klienta, nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich i prawa do znaku towarowego. Klient oświadcza, że posiada ważny tytuł prawny upoważniający go do korzystania z praw autorskich i znaków towarowych w zakresie wzoru, w oparciu o który zostanie wykonane zdobienie na zamówionym towarze. Klient zobowiązuje się zwolnić Sklep od wszelkich roszczeń, procesów, żądań, wydatków wynikających z :

- naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (włączając prawa autorskie, prawa do znaku towarowego i inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej) do wzorów, rysunków, grafik lub znaków towarowych zleconych do produkcji przez Klienta

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami związanymi z grafiką, wzorem, rysunkiem przedstawionym przez Klienta, Sklep ma prawo wstrzymania produkcji i dostawy w przypadku gdy dany wzór, znak, grafika, rysunek narusza prawa ochronne na znaki towarowe należące do osób trzecich.

Do każdego zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu (Paragon lub Faktura VAT).

Złożenie zamówienia potwierdzane jest przez Sklep drogą mailową lub telefoniczną.

Czas realizacji zamówienia na butelki z nadrukiem wynosi od 14 do 21 dni roboczych.

W przypadku niedostępności towarów lub ich części objętych zamówieniem, Klient w terminie 14 dni od złożenia zamówienia zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, uprawnia Sklep do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta, przed upływem 30 dni od dnia przekazania złożenia Zamówienia przez Klienta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia chwilowych przerw w działaniu serwisu
(w przypadku prac technicznych lub konserwacyjnych). Jednocześnie zobowiązuje się, aby przerwy w działaniu Sklepu odbywały się w godzinach nocnych i nie miały znaczącego wpływu na zamówienia składane przez Klientów.

 

 

  1. Płatność

Sklep akceptuje trzy formy płatności za zamówiony towar:

  • płatność przelewem na konto bankowe Mbank 55 1140 2004 0000 3002 7629 5337.

  • płatność za pośrednictwem platformy świadczącej natychmiastowe płatności on-line
    – PayPal, Dotpay, Payu

Koszt dostawy przesyłki wynosi 17 zł brutto przy płatności na konto lub 19 zł brutto przy pobraniu za każdą paczkę do 30 kg.

Istnieje możliwość wysyłki paletowej po indywidualnym uzgodnieniu.

 

 

  1. Realizacja oraz dostawa

Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

Towary zamówione przez Klienta w Sklepie wysyłane są za pośrednictwem kuriera GEIS. 

Zamówiony asortyment dostarczany jest pod adres wskazany w formularzu w dniach od poniedziałku do piątku.

Klient podczas odbioru przesyłki ma prawo zbadać jej stan przed odbiorem od przewoźnika.

W razie uszkodzenia towaru i chęci jego zwrotu konieczne jest sporządzenie odpowiedniego protokołu z danym przewoźnikiem.

Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że strony ustaliły inne rozwiązanie.

 

 

  1. Zwrot, odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), Klient będący konsumentem, ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

W przypadku towarów niestandardowych realizowanych na indywidualne, specjalne zamówienie Klienta, uprawnienie do odstąpienia Klientowi nie przysługuje (np. przedmioty wykonane zgodnie z wytycznymi Klienta).

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Z LIFT TRANS Piotr Zawiła, ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 46, 38-200 Jasło, e-mail sklep@butelkiweselne.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej (link do formularza). Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Klient zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracane produkty proszę odesłać na adres Z LIFT TRANS Piotr Zawiła, ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 46, 38-200 Jasło, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Klient. ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 

 

  1. Reklamacje

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta.

W celu reklamacji towaru należy złożyć w siedzibie Sklepu oświadczenie reklamacyjne (drogą elektroniczną bądź tradycyjną) oraz przesłać reklamowany towar wraz z dowodem potwierdzającym zakup (np. paragon, faktura) na adres Sklepu.

Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 14 dniu ustosunkować się do złożonej reklamacji.

 

 

       7. Dane osobowe

Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień przez Sklep oraz jeśli Klient wyraził osobną zgodę – w celu informowania (w formie newslettera) o nowych promocjach, produktach oraz usługach oferowanych przez Sklep.

Klient ma prawo do swobodnego wglądu, poprawienia swoich danych, a także do żądania usunięcia ich z bazy danych.

 

      8. Postanowienia końcowe

 

Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym oraz Klientem.

Klient dokonując zakupu akceptuje postanowienia Regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.10.2017r. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie głównej Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa. W szczególności :

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),

 

 

 

 

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem sklepu internetowego www.butelkiweselne.pl. Pragniemy podkreślić, że Klient jest dla nas najważniejszy. Dlatego możesz mieć pewność, że w sytuacjach spornych oraz budzących wątpliwości będziemy działać z myślą o Kliencie i jego dobru – w myśl zasady „Klient nasz pan”.